Đến thẳng Menu
래프트 메뉴


ı > Ƣ ı

Ƹٿ ٳٱ⼺ܰ Բ ڽ ȭ Ƹٿ ϴ Դϴ.

Ʈ ̺
Hậu phẫu gương mặt + mắt + mũi + trán của Tae Hee
   з Gương mặt ۼ 2016.01.12 12:10
Hậu phẫu thẩm mỹ hàm + mắt + mũi của Riki
Hậu phẫu thẩm mỹ hàm và mũi của Jiho

ϵ Խñ ܵ ۱  ʻ ħط 縦   ֽϴ.

바노바기 Pick 닫기
바노바기 Pick 닫기
Scype
* Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước
và sau trên trang web này,
các kết quả có thể rất khác nhau
phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.