Đến thẳng Menu
래프트 메뉴


본문

수술후기 > 셀카존

아름다움을 위한 미의 기준 바노바기성형외과와 함께 시작한 자신의 변화된 모습을 통해 당당해진 아름다움을 공유하는 공간입니다.

BEST
Ảnh selfie thẩm mỹ gương mặt + thẩm mỹ mũi của Linnan
BEST
Ảnh selfie thẩm mỹ gương mặt + thẩm mỹ mắt + thẩm mỹ mũi của Seolla
Ảnh phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt + gọt hàm + mũi của Châu
Ảnh phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt + mắt + mũi của Giang
Ảnh phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt + mắt + mũi của Trang
Ảnh phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt + mắt + mũi + cấy mỡ của Hiền
Ảnh phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt + mũi của Mai
Hình Selfie tẩm mỹ gương mặt của An Nhiên
Hình Sefie thẩm mỹ gương mặt + mũi của Hồng Đăng
1 2 3 4 5 6 7 »
바노바기 Pick 닫기
바노바기 Pick 닫기
Scype
* Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước
và sau trên trang web này,
các kết quả có thể rất khác nhau
phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.