Đến thẳng Menu
Menu bên trái


본문

바노바기 소개 > 의료진 소개

의료진 소개 항상 여러분의 아름다움을 위해 노력하는 바노바기 성형외과 의료진입니다.

항상 여러분의 아름다움을 위해 노력하는 바노바기 성형외과 의료진입니다. 좋은 성형외과를 넘어 위대한 성형외과가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 고객 중심의 사고로 고객의 입장을 헤아려 다시 찾을 수 있는 병원이 되도록 노력하겠습니다.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

 •    Jaesang Barn   
  Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ


  • Tiến sĩ Y khoa ,Viện trưởng Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Y khoa, Đại học Seoul
  • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Giáo sư thỉnh giảng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • (Trước) Chuyên gia tư vấn Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Phó giám đốc điều hành thường trực tổ chức hội khoa học tái sinh tế bào sinh khí Hàn Quốc
  • Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện KCCH
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật làm đẹp Hàn Quốc
  • Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in
 •    Changhyun Oh   
  Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ


  • Tiến sĩ Y khoa, Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học Y Khoa, đồng thời hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Đại học Seoul
  • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Seoul
  • Chuyên gia tái tạo hình và khôi phục xương mặt – thuộc vùng Ban tư vấn Y tế Quốc gia
  • (Trước) Chuyên gia tư vấn tại Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Seoul
  • Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Inha
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hội nghiên cứu phẫu thuật tái cấu trúc khuôn mặt Hàn Quốc
  • Phát biểu luận văn chủ đề tại Hội thảo phẫu thuật thẩm mỹ Châu Á – Thái Bình Dương năm 1996
  • Phát biểu luận văn chủ đề tại Hội thảo phẫu thuật thẩm mỹ Hàn – Nhật lần thứ 3 năm 1999
  • Phát biểu luận văn chủ đề tại Hội thảo phẫu thuật thẩm mỹ Đông Dương lần thứ 7 năm 2000
  • Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in
 •    Sunjae Park   
  Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ


  • Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tiến sĩ Y khoa, hoàn thành chương trình Tiến sĩ Đại học Y, Đại học Quốc gia Seoul
  • Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Y, thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul
  • (Trước) Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội làm đẹp Hàn Quốc
  • Phát biểu chủ đề luận văn tại 12th CONGRESS OF IPRAS
  • Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in
 •    Hyuntaek Lee   
  Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ


  • Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Hoàn thành chương trình cao học Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Y Đại học Seoul
  • (Trước) Cố vấn lâm sàng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • (Trước) Chủ tịch Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
  • (Trước) Giám đốc học thuật hội nghiên cứu botulinum - Filler
  • (Trước) Giám đốc học thuật hội nghiên cứu phẩu thuật thẩm mỹ mũi và viện phẩu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
  • Phát biểu luận văn chủ đề tại Hiệp hội ngoại khoa chỉnh hình Hàn – Nhật lần thứ 3 năm 1999
  • Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in
  • Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong chương trình Change Life Việt Nam
 •    Jonglim Park   
  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


  • Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tiến sĩ Khoa giải phẫu thẩm mỹ Đại học Y, thuộc Đại học Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Bác sĩ chuyên nhiệm Khoa thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Trưởng khoa thẩm mỹ - Trung tâm Ung bướu quốc gia
  • Giáo sư cố vấn Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Trưởng khoa thẩm mỹ Bệnh viện Borame Đại học Seoul
  • Giáo sư thỉnh giảng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Y thuộc Đại học Inha
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ - Chỉnh hình khuôn mặt Hàn Quốc
 •    Kyunam Han   
  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


  • Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Hoàn thành khóa học Thạc sĩ tại Đại học Y thuộc Đại học Seoul
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
  • viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ - thẩm mỹ khuôn mặt Hàn Quốc
 •    Minji Yun   
  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


  • Viện trưởng bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học y Đại học Seoul
  • Hoàn thành khóa thực tập tại Bệnh viện Đại học Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Y thuộc trường Đại học Seoul
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
 •    Shinki Park   
  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


  • Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại học Seoul
  • Thực tập tại Bệnh viện Đại học Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ
 •    YongJoon Noh   
  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


  • Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại học Seoul
  • Thực tập tại Bệnh viện Đại học Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ - thẩm mỹ khuôn mặt Hàn Quốc
 •    Jeongmok Jo   
  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


  • Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại học Seoul
  • Thực tập tại Bệnh viện Đại học Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Seoul
  • Thạc sĩ Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, hoàn thành khóa học Thạc sĩ tại Đại học Y thuộc trường Đại học Seoul
  • Tiến sĩ trưởng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, hoàn thành khóa học Tiến sĩ tại Đại học Y thuộc trường Đại học Seoul
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ - thẩm mỹ khuôn mặt Hàn Quốc
 •    Yoojung Lee   
  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


  • Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại Học Ajou
  • Bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Ajou
  • Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Ajou
  • Thạc sỹ Cao học Y thuộc trường Đại học Ajou
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
 •    Moon Il Yung   
  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa giải phẫu thẩm mỹ Đại học Y, thuộc Đại học Sungkyunkwan
  • Thực tập tại Bệnh viện Samsung Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Samsung Seoul
  • Tu nghiệp tại Viện Ung thư MDACC, Mỹ (MD Anderson Cancer Center)
  • Giáo sư thỉnh giảng Khoa giải phẫu thẩm mỹ Đại học Y, thuộc Đại học Sungkyunkwan
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc
 •    Bomi Choi   
  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


  • Tốt nghiệp Y khoa, Đại học Seoul
  • Bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc

Đội ngũ chuyên gia gây mê thường chú tại bệnh viện

 •    Yongju Kim   
  Bác sĩ chuyên khoa gây mê


  • Viện trưởng Khoa gây mê Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học Y khoa, Đại học Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa gây mê – chứng đau thuộc Bệnh viện Đại học Seoul
  • Trưởng khoa gây mê – chứng đau thuộc Bệnh viện Bohun Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội chứng đau Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu gây mê Hàn Quốc
 •    Yujeong Kim   
  Bác sĩ chuyên khoa gây mê


  • Viện trưởng Khoa gây mê Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại học Hanyang
  • Chuyên gia về Khoa gây mê chứng sưng thuộc Bệnh viện Đại học Hanyang
  • Thành viên chính thức của Hiệp hội gây mê chứng sưng Hàn Quốc
 •    Soojin Park   
  Bác sĩ chuyên khoa gây mê


  • Viện trưởng Khoa gây mê Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học Y thuộc Đại học Chonnam
  • Tốt nghiệp Khoa gây mê chứng đau Bệnh viện Hanil
  • Trưởng khoa gây mê chứng đau Bệnh viện Hanil
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội chứng đau Hàn Quốc
 •    Eunhye Lee   
  Bác sĩ chuyên khoa gây mê


  • Viện trưởng Khoa gây mê Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học y thuộc trường Đạihọc Seoul
  • Bác sĩ chuyên khoa gây mê – chứng đau tại Bệnh viện Đại học Seoul
  • Giảng viên cố vấn tại Khoa gây mê –chứng đau Bệnh viện Đại học Seoul
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê – chứng đau Hàn Quốc

Điều trị béo phì

 •    Ahreum Bok   
  Bác sĩ chuyên khoa Y học Gia đình (Điều trị bệnh Béo phì)


  • Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại học Korea
  • Hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại Đại học Y thuộc trường Đại học Korea
  • Bác sĩ thực tập tại Trung tâm Y tế thuộc trường Đại học Korea
  • Bác sĩ chuyên khoa Y học gia đình tại Trung tâm Y tế thuộc trường Đại học Korea
  • Hoàn thành chương trình học tại The Johns Hopkins University of Medicine - Symptomatic management in the postmenopausal women
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội Y học Gia đình Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội thẩm mỹ làm đẹp bằng Laser Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức của Hiệp hội điều trị bệnh Béo phì Hàn Quốc
  • Ủy viên tư vấn Belbig tập đoàn dược phẩm Ildong
  • Tốt nghiệp đại học Coolsculpting
  • Xuất hiện trong chương trình "trực tiếp buổi sáng tại Gwanghwamun Gate" trên kênh TV Chosun
  • Xuất hiện trong chương trình " 3488 hôm nay" trên kênh TV Chosun

Khám ngực bằng sóng siêu âm

 •    Seo Jae-Beom   
  Chuyên gia phẫu thuật(Khoa phẫu thuật Bệnh viện Đại học Kyeongpook)


  • Tốt nghiệp trường Đại học Y Đại học Kyungpook
  • Tu nghiệp tại bệnh viện Đại học Kyungpook
  • Chuyên gia phẫu thuật Bệnh viện Đại học Kyungpook
  • Thạc sĩ chuyên ngành phẫu thuật Đại học Y Đại học Kyeongbuk
  • Cựu chuyên gia phẫu thuật khoa Tuyến giáp/ chuyên khoa tuyến vú bệnh viện St. Mary Seoul
  • Chuyên gia khoa phẫu thuật ngực
  • Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức Hiệp hôi Ung thư vú Hàn Quốc
  • Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật Tuyến giáp và nội tiết Hàn Quốc
바노바기 Pick 닫기
바노바기 Pick 닫기
Scype
* Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước
và sau trên trang web này,
các kết quả có thể rất khác nhau
phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.