Đến thẳng Menu




Menu bên trái


본문

바노바기 소개 > 병원 둘러보기

병원 둘러보기 아름다움의 기준이 되는 바노바기 성형외과가 당신의 새로운 시작을 함께 미(美)의 가치를 높여 드리겠습니다.

 • 본관
 • 별관

바노바기 성형외과는 총 6개층 600평 규모의 메머드급 성형외과로 가슴/지방/주름 성형센터, 안면윤곽 센터, 눈/코/모발이식센터,바디라인,운동치료실,진료지원부로 이루어져 있습니다.

 • 6층
  picture
  1
  2
  3
  4
  5

 • 5층
  picture
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

 • 4층
  picture
  1
  2
  3
  4

 • 3층
  picture
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

 • 1층
  picture
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

 • 외관
  picture
  1
  2
  3

 • B1
  picture
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

바노바기 Pick 닫기
바노바기 Pick 닫기
Scype
* Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước
và sau trên trang web này,
các kết quả có thể rất khác nhau
phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.